Taksering
  • Bolig takst
  • Næringstakster
  • Skade / skjønns takster
  • Radon målinger og tiltaksplan
  • Miljøsaneringsrapporter
  • Våtroms kontroll/ rapport
  • Byggelånsoppfølging
Se prisliste