Byggeledelse

Prosjektform tilbyr byggeledelse av alle typer bygg og anleggsoppdrag.

Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenør og leverandør.

 

Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherre-organisasjonene og entreprenørene.

Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt med prosjektet / kontrakten.

 

Byggelederens ytelser må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov.
Typiske oppgaver som byggeleder har er å styre økonomi og fremdrift, kontrollere tekniske og håndverksmessig utførelse, samt forestå overtakelse og sluttoppgjør med entreprenør.

Send en henvendelse