Prosjekterings- ledelse

Prosjektform tilbyr prosjekteringsledelse av alle typer bygg og anleggsoppdrag.

Som prosjekteringsleder er Prosjektform leder for gjennomføring av prosjekteringen.
Vi kan bistå byggherrer, entreprenører og prosjekteringsgrupper.

Oppgavene til prosjekteringsleder er å sørge for en tverrfaglig koordinering av prosjekteringen, påse at de prosjekterende utfører prosjekteringsarbeidet i tråd med programforutsetningene og de øvrige betingelsene som økonomi, omfang, tid og kvalitet.

PLP/Prosjektleder prosjektering

  • Den delen av prosjekteringsledelse funksjonen som ligger hos byggherren.
  • Ivareta byggherren og brukerorganisasjonens interesser og overordnede mål i prosjekteringsarbeidet og siden i utførelse.
  • PLP harikke utøvende ledelses- og koordineringsfunksjon i forhold til prosjektgruppa.
Kontakt oss

PGL/ Prosjekteringsgruppe leder

Den delen av prosjekteringslederfunksjonen som ligger hos de prosjekterende uavhengig av om gruppen har individuelle- eller gruppe kontrakter.

Prosjekteringsleder inngår i organisasjonen til de prosjekterende og prosjekteringsleveransen.

Funksjonen dekker både faglig og administrativ ledelse av prosjekteringen på hhv skisse/ forprosjekt- og detaljprosjekt trinnet, eller så lenge prosjekteringsgruppen har forpliktelser i forhold til oppdragsgiver eller myndighet.

PRLu / Prosjektleder Totalentreprenør

Den delen av prosjekteringsledelses funksjonen som overføres til totalentreprenøren når det inngås totalentreprise kontrakt i prosjekter.