Prosjektform AS

Et rådgiverkontor med breddekompetanse fra byggherreombud- og entreprenørsiden.

Selskapets hovedfokus er å tilby tjenester innen taksering, byggteknisk rådgivning og  prosjektadministrasjon for bygg og anleggssektoren.

Se våre tjenester