Prosjektledelse

Som prosjektleder ivaretar Prosjektform oppdragsgivers og prosjektets interesser.

 

Prosjektleder er prosjektets øverste administrative leder ovenfor alle andre engasjerte i prosjektet.
Som prosjektleder rapporteres det direkte til prosjektets eier / tiltakshaver.

 

For å sørge for at prosjektet blir ivaretatt på en riktig og forsvarlig måte har vi kvalifisert personell administrativ støtte for å ivareta jobben som prosjektleder.

Se prosjekter